החל מ
$5.99USD
חודשי
STARTER
Disk Space
10 GB SSD Storage
Monthly Bandwidth
Unlimited
Add-On Domains
3
Sub Domains
Unlimited
MySQL Databases
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
E-Mail Accounts
Unlimited
$0.85USD
חודשי
Statups (Coffee Plan)
Disk Space
2 GB SSD Storage
Monthly Bandwidth
Unlimited
Add-On Domains
0
Sub Domains
Unlimited
MySQL Databases
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
E-Mail Accounts
Unlimited
החל מ
$9.99USD
חודשי
MEDIUM
Disk Space
15 GB SSD Storage
Monthly Bandwidth
Unlimited
Add-On Domains
Unlimited
Sub Domains
Unlimited
MySQL Databases
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
E-Mail Accounts
Unlimited
החל מ
$12.99USD
חודשי
ADVANCE
Disk Space
25 GB SSD Storage
Monthly Bandwidth
Unlimited
Add-On Domains
Unlimited
Sub Domains
Unlimited
MySQL Databases
Unlimited
FTP Accounts
Unlimited
E-Mail Accounts
Unlimited