החל מ
$10.00USD
חודשי
Cloud Server C1
1 CPU
512 MB Dedicated RAM
20 GB Disk Space
1 TB Bandwidth
1 Dedicated IPv4
Fully Managed
החל מ
$25.00USD
חודשי
Cloud Server C2
1 CPU
1 GB Dedicated RAM
40 GB Disk Space
2 TB Bandwidth
1 Dedicated IPv4
Fully Managed
החל מ
$50.00USD
חודשי
Cloud Server C3
2 vCPU
1 GB Dedicated RAM
60 GB Disk Space
3 TB Bandwidth
1000 Mbps Port
1 Dedicated IPv4
Fully Managed
החל מ
$60.00USD
חודשי
Cloud Server C4
2 vCPU
4 GB Dedicated RAM
80 GB Disk Space
4 TB Bandwidth
1 Dedicated IPv4
FULLY Managed
החל מ
$120.00USD
חודשי
Cloud Server C5
2 vCPU
8 GB Dedicated RAM
160 GB Disk Space
5 TB Bandwidth
1 Dedicated IPv4
FULLY Managed
החל מ
$210.00USD
חודשי
Cloud Server C6
4 vCPU
16 GB Dedicated RAM
320 GB Disk Space
6 TB Bandwidth
1 Dedicated IPv4
FULLY Managed
החל מ
$360.00USD
חודשי
Cloud Server C7
8 vCPU
32 GB Dedicated RAM
640 GB Disk Space
7 TB Bandwidth
1 Dedicated IPv4
FULLY Managed